Kampania Patron - Harmonogram Czynności

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
ZWIĄZANYCH Z POGŁĘBIENIEM PRZEZ UCZNIÓW WIEDZY O PATRONIE 
W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM
PRZY AMBASADZIE RP W OSLO