PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

1.100 rocznica odzyskania niepodległości -wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność,kreatywność i innowacyjność uczniów.

3.Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami .Rozwój doradztwa zawodowego.

4.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczyciel.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

1.Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2.Podniesienie jakości edukacji matematycznej,przyrodniczej i informatycznej.

3.Bezpieczeństwo w Internecie.

Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4.Wprowadzenie doradztwa zawodowego.

5.Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.

Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.