RAPORT ZE SPOTKANIA RADY RODZICÓW DNIA 28.03 2019

Rada Rodzicow 28.03.2019

Lista obecnosci:

· III A, B
· IV A
· V A
· VIII
· Gimnazjum 3 klasa

Na spotkaniu prowadzonym przez przewodniczącą Rady Rodziców Panią Monikę Balcerzak omawialiśmy nastepujące punkty:

1. Omówienie budżetu
2. Sztandar
3. Omówienie imprezy nadania nazwy szkoły
4. Omówienie ewentualnych potrzeb dla szkoły/dzieci.

· Punkt pierwszy – budżet

a) Na dzień dzisiejszy mamy do dyspozycji 61228,50kr – z tej kwoty będzie pokryty koszt sztandaru (6200 zl), transport z Polski (koszt nie znany na tę chwilę) i rama na sztandar(koszt nie znany na tę chwilę).

b) Szczegółowy raport finansowy – wydatków i wpływów – będzie w załączniku.

c) Padła propozycja w dalszych planach zakupu szafy do przechowywania szkolnych rzeczy takich jak: nagłośnienie, termosy, papierowe naczynia, stroje ludowe itp. Tym zajmiemy się po opłaceniu imprezy nadania imienia szkole i sztandar.

· Punkt drugi – Sztandar

a) Koszt sztandaru jest już ustalony jest to 6200zł.

b) Podjęta została końcowa decyzja wizualnego wyglądu sztandaru jak i sztangi – wszystkie szczegóły dotyczące sztandardu są zawarte w kontrakcie między wykonawcą a dyrekcją szkoły.

c) Dyrekcja szkoły otrzymała zgodę na przechowanie sztandaru w Ambasadzie lub Konsulacie. Szczegóły bedą dogadane wkrótce.

· Punkt trzeci – omówienie imprezy nadania nazwy szkoły

a) Zatwierdzony został termin uroczystości na sobotę14 września.

b) Jesteśmy w trakcie poszukiwania sali, padła propozycja Rommen Scene, Vulkan. W przyszłym tygodniu będziemy wiedzieć czy któraś z interesujących sal jest wolna w tym terminie i jaki będzie koszt.

c) Uroczystość zaplanowana jest na około 250 osób.

d) Proponujemy zrobić ankietę w klasach ile oób weźmie udział w uroczystości.

e) Reprezentacja szkoły proponuje zaprosić reprezentanta z ministerstwa, reprezentanta z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą oraz 3 żołnierzy Strzelców Podhalańskich.

f) Koszty zaproszonych żołnierzy pokrywa szkoła z pozyskanych środków od sponsorów (Watacha, Mycall, restauracja U Mamy), własnego zaangażowania nauczycieli w sprzedaży ciast. Pozostali goście przybęda na własny koszt.

· Punkt czwarty omówienie ewentualnych potrzeb szkoły/dzieci

a) Podjęta została decyja o założeniu segregatora w którym będą się znajdowały:

· wszystkie referaty ze spotkań Rady Rodziców,

· wszystkie raporty finasowez Rady Rodziców,

· wszystkie faktury,

· rachunki z zakupionych sprzętów i innych rzeczy potrzebnych przy funkcjonowaniu szkoły pokrywanych z pieniędzy Rady Rodziców

· zeszyt z inwenteryzacji przechowywanych rzeczy – plus informacja za każdym razem kto korzysta z tych rzeczy kiedy są pożyczone i kiedy są oddane.

Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Balcerzak

ZałącznikWielkość
Image icon rachunek1.jpg999.43 KB