RAPORT RADY RODZICÓW 24.09.2018

Protokół z Zebrania Rodziców Uczniów Klas od I do LO Szkolnego punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo

W dniu 24.09.2018 r. odbyło się Zebranie Rady Rodziców Uczniów Klas od I do LO Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo
w którym uczestniczyło 17 osób (lista obecności - zał.1).

Na początku spotkania został przedstawiony regulamin Rady Rodzicow który jest dostępny na stronie szkoły.

Zostaliśmy poinformowani że nadanie Patrona szkoly zostanie oficjalnie ogłoszony od 01.09.2019 roku ze wzgledu na procedury prawne.

Spośród zgłoszonych kandydatów wybrano skarbnika, zastepce skarbnika i 2 protokolantki

· Skarbnik – Norbert Rybak
· Zastepca skarbnika – Katarzyna Okas
· Protokolantka I – Edyta Jabłońska-Sudy
· Protokolantka II – Izabela Łopianowska-Augustyniak

Wybrano również 4 osoby do pomocy przy zakupach potrzebnych rzeczy dla szkoły

· Katarzyna Aporowicz
· Kamila Zborowska
· Karolina Nosal
· ?

Na spotkaniu został wybrany zarząd Rady Rodziców który przedstawił następujące sprawy:

1. Kwota pieniędzy z zeszłego roku Rady Rodziców– 20988,50 kr
2. Tegoroczna składka na Radę Rodziców 200 kr lub 100 kr jeśli jest 2 dzieci w szkole
3. Informacja i cele przekazania pieniędzy szkolnych i Rady Rodziców
4. Koszt nowego sztandaru szkoły, rodzaj materiału itp. – osoba odpowiedzialna za informacje na temat kosztów, materiału itp. Jest pani Agnieszka Mudlaff-Kamińska
5. Zakup ekspresu do kawy i termosów
6. Kantyna – koszt wynajmu i ilość osób chętnych do korzystania z kantyny
7. Wyznaczenie daty obchodu Dnia Niepodległości w szkole – 5-9 listopad 2018 roku
8. Organizacja obchodu Dnia Niepodległości Polski w szkole – podział klas i dni – np.
· poniedziałek pierwsze klasy,
· wtorek – drugie i trzecie klasy
· środa – czwarte, piąte, szóste
· czwartek – siódma, ósma, gimnazjum i liceum
9. Pomoc w zakupie książek jako nagrody w konkursach
10.Dobra informacja dla rodziców na co są przekazywane pieniądze z Rady Rodziców
11.Przedstawienie raportu finansowego z wydatków Rady Rodziców
12.Sprawa zakupu i użytkowania mikrofonów i sprzętu nagłaśniającego – 6500 kr za tą kwotę były zakupione 2 mikrofony w Polsce, sprawdzenie stanu obecnego i dokupienie brakującego sprzętu
13.Propozycja zakupu znaczków z logo szkoły na Święto Niepodległości
14.Propozycja ilości dań i ciast na Święto Niepodległości np. 4 dania,4 ciasta
15.Propozycja sposobu podania poczęstunku na sali gdzie będzie się odbywała uroczystość – w formie szwedzkiego stołu
16.Brak miejsca na przetrzymywanie termosów, ekspresu, mikrofonów
17.Propozycja rady pedagogicznej na zakup strojow narodowych dla dzieci około 20 osób do reprezentowania szkoły na uroczystościach
18.Ustalenie daty następnego spotkania Rady Rodziców – 23.10.2018 godzina 17:00
19.Rada Rodziców posiada również stronę na FB – Rada Rodziców Szkoła PL Oslo

ZałącznikWielkość
Image icon Scan1.jpg570.48 KB
Image icon Scan2.jpg896.21 KB
Image icon Scan3.jpg768.58 KB
Image icon Scan4.jpg808.76 KB
Image icon Scan5.jpg477.75 KB