RAPORT 22.10.2019

Rada Rodziców
przy szkole polskiej
im.Bohaterów Narwiku w Oslo

 

SPOTKANIE RADY RODZICOW DNIA 22.10.2019

  • W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych klas:

1A obecni
1B obecni 
2A obecni 
2B obecni 
3A obecni 
3B nieobecni
4A obecni
4B obecni
5A nieobecni
5B obecni
6A obecni
7 nieobecni
8A obecni
Liceum 1 obecni
Liceum 3 obecni

  1. Omówienie uroczystości Nadania imienia szkoły oraz przedstawienie finansów związanych z tą okolicznością oraz budżetu RR (załącznik)
  1. Ustalenie składki na rok szkolny 2019/2020.

Jednogłośnie przedstawiciele klas ustanowili składkę w wysokości 100 nok za pierwsze dziecko oraz 50nok za drugie dziecko z rodziny, kolejne dzieci zwolnione z opłaty. Jednocześnie została ustalona data 15 listopada 2019 jako termin przekazania składek do Skarbnika RR.

  1. Plany finansowe na 2019/2020

- zabudowa strychu, uzyskanie odpowiednich pozwoleń, zakup kłódki oraz boksów klasowo tematycznych na strych w celu łatwiejszej inwentaryzacji. Prowadzący projekt pan Jasiński Konrad kl.2B
- RR postanowiła rozliczać (zwracać) delegacją poniesione koszty z wizyt na Groby Polskich Lotników (kwiaty, znicze)
- przygotowanie ofert zakupy szaf do biblioteki szkolnej, prowadzący projekt Piotr Danieluk kl 5B/1A
- RR postanowiła ponosić koszty zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
- 13.11 2019 pasowanie I klas. Klasy pierwsze są zobowiązane opłacić wynajem sali we własnym zakresie.

Pomysły oraz potrzeby zgłoszone przez Rade Pedagogiczną

-zakup przenośnego baneru z logo szkoły
-zakup 150szt. małych flag materiałowych
-zakup prezentu dla dyrektora Szkoły Tøyen (odchodzi)

  1. Klasy zobowiązanie są do wyznaczenia osób do obsługi sprzętu muzycznego oraz sprzątania i pomocy w trakcie imprez szkolnych i klasowych wg.planu

Poniedziałek 1A 2A 5B 2/3 LO
Wtorek 2B 3A 4B 6B 8
Środa 1B 5A 7 1LO
Czwartek 3B 4A 6A

  1. Nowa Rada Rodziców

Po jednomyślnym głosowaniu obecnych członków RR zostali wybrani następujący przewodniczący:

Monika Balcerzak - przewodnicząca
Katarzyna Okas – zastępca przewodniczącej
Norbert Rybak – skarbnik
Edyta Jabłońska-Sudy – prokolant

Jednocześnie Administrator Grupy FB Rada Rodziców Szkoła PL Oslo p. Agnieszka Mudlaff-Kaminska została zobowiązana do zaktualizowania członków grupy.

  1. Konto bankowe i numer organizacyjny

RR od stycznia 2020 roku będzie korzystała z numeru konta stowarzyszenia oraz posługiwała się jego numerem organizacyjnym ponieważ ono zakończyło swoją działalność. Jednocześnie jest ona zobowiązana do wyznaczenia nowych członków. Takie działanie umożliwi RR łatwiejsze funkcjonowanie w strefie finansowej ( przelewy, zakupy, pozyskiwanie sponsorów), będą to: Katarzyna Okas, Beata Dziedzińska, Norbert Rybak, Agnieszka Mudlaff-Kaminska, Jasiński Konrad, Zborowska Kamila, Giergińska Izabela, Justyna Miotk.

Z poważaniem
Przewodnicząca
Monika Balcerzak