NAWA - ogłoszenie naborów wniosków w Programie im. gen. Andersa

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia. Nabór wniosków będzie prowadzony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA ( link:  https://programs.nawa.gov.pl/login) do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00
Celem Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się także do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. Program oferuje stypendium umożliwiające młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie od roku akademickiego 2020/2021 studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia w polskich uczelniach. Studia w Polsce mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym na warunkach stypendialnych.
 
Program stypendialny im. gen. Wł. Andersa od lat jest rozpoznawalny w środowiskach polonijnych, gdzie ugruntował swoją pozycję i corocznie przyciąga rzeszę kandydatów. Od 2020 roku Agencja rozszerza jego zakres geograficzny, umożliwiając kandydatom polskiego pochodzenia z całego świata otrzymanie stypendium na odbycie studiów w Polsce. Dlatego też zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie informacji o Programie wśród młodzieży polskiego pochodzenia oraz zamieszczenie informacji na stronach internetowych.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, jak również sugestiom płynącym z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych, w bieżącym roku planujemy przeprowadzenie egzaminów kwalifikujących dla osób ubiegających się o stypendium na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie w okresie od maja do lipca 2020 roku. Ocenę wniosków w Programie planujemy zakończyć do połowy lipca bieżącego roku.
 
Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie  internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa.
W załączeniu przesyłamy plakat promujący Program stypendialny, logotyp programu oraz ulotkę w wersji elektronicznej.
 
W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Programu Stypendialnego dla Polonii, e-mail: polonia@nawa.gov.pl.
 
Z wyrazami szacunku,                                            
Andrzej Jach                 
II Sekretarz/Wicekonsul        
Ambasada RP w Oslo          
Wydział Konsularny          
Drammensveien 171, 0277 Oslo    
PO Box 4091 AMB, 0244 OSLO, Norway
Telefon: +47 24110856           
Fax: +47 24110878             
www.oslo.msz.gov.pl           

 

ZałącznikWielkość
PDF icon NAWA ulotka Anders.pdf499.92 KB
Image icon NAWA Anders plakat.jpg321.19 KB