Konkurs - Moje najciekawsze spotkanie z Polską online

Szanowni Państwo,

W ślad za informacją przesłaną w dniu wczorajszym przesyłamy Państwu szczegółowe informacje na temat konkurs dla dzieci i młodzieży pod tytułem „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online” w ramach akcji Polska w Twoim domu/Poland at your Home.

Zgodnie z założeniami konkursu uczestnicy będą mieli do wykonania prace na wybrany przez siebie temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Prace powinny nawiązywać do projektów online uwzględnionych w przygotowanej przez DWPPG ofercie edukacyjno-kulturalnej i historycznej udostępnionej przez poszczególne instytucje.

Do udziału w konkursach zaproszone są dzieci i młodzież polonijna ze wszystkich krajów świata. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie wiekowe: od ukończenia przez dziecko lat 7 do ukończenia lat 13 lat oraz od ukończenia lat 13 do ukończenia 18 lat. Prace konkursowe będą zgłaszane natomiast w trzech kategoriach tematycznych: edukacja, kultura oraz historia.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się na placówkach dyplomatycznych. Szczegółowe wskazania dotyczące trybu zgłoszeń na placówki, nagród i innych kwestii formalno-prawnych, znajdziecie Państwo w Regulaminie konkursu (w załączeniu). Więcej szczegółów na stronie MSZ w zakładce: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-moje-najciekawsze-spotkanie-z-polska-online .

Drugi etap Konkursu będzie polegał na wyłonieniu laureatów przez komisję konkursową złożoną z ekspertów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autorzy nagrodzonych prac w starszym przedziale wiekowym zostaną zaproszeni do udziału w programie „Polska jest w Tobie” w 2021 roku na 2 tygodniowy pobyt w Polsce. Dla młodszych laureatów przewidziane będą nagrody rzeczowe, zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. Zapraszamy do udziału!

Z wyrazami szacunku, 

Andrzej Jach
II Sekretarz/Wicekonsul

Ambasada RP w Oslo
Wydział Konsularny

Drammensveien 171, 0277 Oslo

PO Box 4091 AMB, 0244 OSLO, Norway
Telefon: +47 24110856
Fax: +47 24110878

www.oslo.msz.gov.pl