Zakończenie roku szkolnego

Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie!

W związku z pandemią choroby zakaźnej Covid-19 oraz ograniczeniem funkcjonowania szkół międzynarodowych wynajmujących pomieszczenia lekcyjne w szkołach norweskich, nie możemy się spotkać osobiście dnia 11. czerwca podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Bardzo żałuję, że nie jest mi dane wręczać Wam Drodzy Uczniowie wraz z Wychowawcami świadectw ukończenia klasy ,szkoły ,nagród książkowyc i indywidualnych podziękowań za pracę w tym roku szkolnym.

Pierwszy raz w historii naszej szkoły zakończenie roku szkolnego odbywa się w formie przekazu zdalnego.

Po okresie nauki  dokonana została przez radę pedagogiczną klasyfikacja uczniów.

Przeprowadziliśmy ją w oparciu o uzyskane przez Was stopnie.

Cieszy fakt, że pomimo wystąpienia w ostatnim czasie zaburzeń w przebiegu procesu dydaktycznego i konieczności podjęcia kształcenia na odległość, tak wielu uczniów uzyskało świadectwa z ocenami bardzo dobrymi i celującymi.

Wysokie średnie ocen uczniów świadczą o wzorowym podejściu do obowiązków szkolnych, bardzo wysokich aspiracjach edukacyjnych, wielkim zaangażowaniu oraz tkwiącym w Was potencjale poznawczym.

Gratulując osiągniętych wyników chciałabym podziękować i złożyć wyrazy szacunku Waszym Wychowawcom i Nauczycielom, którzy w poczuciu wielkiej odpowiedzialności za kształtowanie serc i umysłów powierzonej im młodzieży i uczniów klas młodszych ,odpowiedzialnie podejmowali wyznaczone im wyzwania edukacyjne.

Dziękuję Nauczycielom za trud pracy, wsparcie udzielane uczniom, okazywaną wyrozumiałość ,a także za stawianie jasnych wymagań edukacyjnych i konsekwencję działań wychowawczych.

Społeczność szkolna to również Rodzice reprezentowani przez Radę Rodziców kierowaną przez Panią Monikę Balcerzak.

Dziękuję Państwu za dobrą współpracę oraz udzielane szkole wsparcie.

Państwa aktywność i pomoc organizacyjna i finansowa przekładają się na tworzenie coraz lepszych warunków do prowadzenia działalności wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej.

Dziękując za ten rok szkolny Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom życzę dużo zdrowia, udanych i bezpiecznych wakacji oraz radosnego powrotu do szkoły w miesiącu wrześniu.

 

Katarzyna Słabowska-Wachowiak
Kierownik szkoły            

Zapraszamy do naszej  szkolnej galerii

 

Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej  w Szkole Polskiej
im. Bohaterów Narwiku  przy Ambasadzie RP w Oslo 

Uroczystość nadania szkole imienia 14.09 2019 r.