KOMUNIKAT KIEROWNIKA Z DNIA 09.06.2020 R.

SZANOWNI RODZICE!

W ramach zakupów inwestycyjnych na rok 2020 udało mi się pozyskać fundusze na zakup 2 Ipadów dla naszych nauczycieli

 

W nowym roku szkolnym 2020/2021 będziemy też korzystać z dziennika elektronicznego firmy Mantica

Dziennik elektroniczny oferuje szereg opcji, które znacząco zaoszczędzą czas nauczycieli jak i rodziców:

 • Karta ocen dla rodziców na zebranie – posiadając zwykły dziennik są to spędzone setki minut na przepisywaniu ocen, poprawianiu ich gdy zajdzie pomyłka i innych zbędnych czynnościach, zaś edziennik oferuje błyskawiczny i bezbłędny wydruk ocen,
 • Wypełnianie świadectw – mając standardowy dziennik z papieru musimy spędzać kolejne setki minut na wypełnianiu świadectw, lecz gdy jest się posiadaczem dziennika elektronicznego jest to parę minut czekania, aż wydrukują się wypełnione świadectwa,
 • Świadomość rodziców o ocenach dzieci – gdy szkoła posiada system zwykłych dzienników, uczniowie mogą swoich rodziców błędnie informować o ocenach, zaś gdy szkoła posiada edziennik rodzic ma kiedy chce i gdzie chce wgląd do ocen syna bądź córki,
 • Dostęp do dziennika – do standardowego dziennika dostęp jest dosyć ograniczony, zaś do dziennika elektronicznego wystarczy Internet i można się z nim połączyć w każdym miejscu i czasie. Korzyści z użytkowania e-dzienników, poprawiające jakość kształcenia:
 • zwiększenie frekwencji uczniów na lekcjach przez wzmocnienie współpracy z rodzicami,
 • podniesienie poziomu nauczania wykładanego przedmiotu przez zwiększenie motywacji do nauki ucznia,
 • poprawa komfortu pracy dzięki korzystaniu z systemu elektronicznego zamiast dokumentów papierowych,
 • duża oszczędność czasu w związku z automatycznym generowaniem zestawień frekwencji i statystyk postępów w nauce,
 • usprawnienie procesu przygotowywania materiałów na wywiadówki rodzicielskie dzięki wypełnianym automatycznie drukom z informacjami dla rodziców o ocenach i frekwencji ucznia,
 • możliwość eksportu kompletnych danych do programów drukujących świadectwa (w przypadku niektórych dzienników czy pakietów),
 • szybka wymiana informacji pomiędzy nauczycielem a rodzicami poprzez wysyłanie pojedynczych i grupowych wiadomości do rodziców w systemie.

 

Katarzyna Słabowska-Wachowiak
Kierownik szkoły