Zapraszamy do konkursu „W poszukiwaniu śladów polskości”

Zapraszamy do konkursu
„W poszukiwaniu śladów polskości”

Ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swoje tradycje, mogą wnieść wiele w życie każdego kraju
Jan Paweł II

Na podstawie cytatu Jana Pawła II przedstaw wybrane wydarzenia, postaci lub miejsca w kraju, w którym mieszkasz, związane z polską postawą patriotyczną niosącą wkład
w budowanie lokalnej społeczności.

Organizator  Konkursu Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie

    PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU I WYPEŁNIĆ
DOKUMENTY W ZAŁĄCZNIKACH