DODATKOWA REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DODATKOWA REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od dnia 10.sierpnia  rozpoczynamy dodatkową rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21. Proces rekrutacji potrwa do dnia 30. sierpnia 2020 roku.

Osoby zainteresowane, prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnienie dokumentów, zeskanowanie i przesłanie na adres:

rekrutacja.polska.szkola@gmail.com 

Uwaga!

Dokumenty muszą być wypełnione komputerowo (nie dotyczy to podpisów rodziców/prawnych opiekunów), oraz zeskanowane (nie przyjmujemy zdjęć dokumentów).
W innym przypadku dokumenty zostaną automatycznie odrzucone.

Katarzyna Słabowska-Wachowiak
       Kierownik Szkoły Polskiej