KOMUNIKAT KIEROWNIKA SZKOŁY DO RODZICÓW Z DNIA 31.08 2020 R.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

PONIEDZIAŁEK 16.00-19.15
WTOREK 16.00-19.10
ŚRODA 17.40-19.10