NARODOWE CZYTANIE 2020 W SZKOLE POLSKIEJ IM.BOHATERÓW NARWIKU PRZY AMBASADZIE RP W OSLO

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta RP ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literatury. Lekturą tegorocznej edycji jest Balladyna Juliusza Słowackiego. 

  

Narodowe Czytanie w naszej szkole odbędzie się w dniach od 8 do 14 września. W związku ze stanem epidemicznym uroczystość przeprowadzona zostanie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w zespołach klasowych.

Najmłodsi wychowankowie z klas 1 – 3 wykonają prace plastyczne – ilustracje do czytanych przez nauczycieli fragmentów Balladyny.

Klasy starsze (6SP-3liceum) w kontekst historyczno - literacki wprowadzi  prezentacja o Juliuszu Słowackim i epoce romantyzmu w aspekcie wydarzeń historycznych w Polsce i w Europie.

Następnie przeczytamy fragmenty dramatu, zainscenizujemy wybrane sceny, a także obejrzymy fragmenty spektaklu pt. „Balladyna” z 1974 roku w reż. Adama Hanuszkiewicza.

Ponadto uczniowie klas licealnych wezmą udział w dyskusji dotyczącej problematyki utworu pod hasłem „Po trupach do celu...”.

Dodatkowo wydarzeniu towarzyszyć będą gry i zabawy tematyczne, a także ciekawostki dotyczące czytanych fragmentów oraz quizy. Wykonane zostaną autorskie zakładki do książek, a całość uświetni wystawa ilustracji Balladyny.

Zapraszamy!

Kierownik Szkoły i Grono Pedagogiczne