NARODOWE CZYTANIE BALLADYNY JULIUSZA SŁOWACKIEGO W SZKOLE POLSKIEJ IM. BOHATERÓW NARWIKU PRZY AMBASADZIE RP W OSLO