1 LISTOPADA 2020 R-KOMUNIKAT WYDZIAŁU KONSULARNEGO RP W OSLO

Szanowni Państwo,

Wzorem lat ubiegłych, w dniu 1 Listopada, w dniu Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzień Zaduszny) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze.

W tym dniu, tak szczególnym dla nas wszystkich pragnę zaprosić Państwa serdecznie na spotkanie na Cmentarzu Vestre Gravlung, przy grobie poległych Polskich Lotników i Cichociemnych. Mogiła na Vestre Gravlund jest dla nas symbolem mogił wszystkich Bliskich nam Osób, które odeszły i spoczywają na odległych cmentarzach, ale jest też symbolem mogił wszystkich Polaków, którzy polegli w walce o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i spoczywają na obcej ziemi, z dala od rodzin. Niechaj światełko zniczy, które zapalimy wspólnie w tym szczególnym dla nas wszystkich Dniu, zaświadczy o pamięci o naszych Bliskich i więzi z tymi, którzy odeszli, niechaj będzie hołdem dla naszych Bohaterów i zbliży nas wszystkich we wspólnej modlitwie i zadumie.

Uprzejmie informujemy, że spotykamy się, wraz z polskimi harcerzami, na Cmentarzu Vestre Gravlung w dniu 01.11. o godz. 10, wspólną modlitwę za tych, którzy odeszli, poprowadzi ksiądz z parafii Św. Hallvard’a w Oslo. 

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Prosimy o przestrzeganie rygorów związanych z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

Z poważaniem,
Anna Śmiałek-Grzyb
Radca/Konsul RP

Ambasada RP w Oslo
Wydział Konsularny