KONKURS AMBASADY RP W OSLO - ŚLADY POLSKOŚCI W OSLO

KONKURS AMBASADY RP W OSLO „ŚLADY POLSKOŚCI W OSLO” 

Szanowni Państwo,

Ambasada RP w Oslo ogłasza konkurs „Ślady polskości w Oslo”. Celem konkursu jest wybór najciekawszych prac dotyczących śladów polskiej obecności i/lub współpracy polsko-norweskiej w Oslo.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież szkolna oraz osoby dorosłe – zarówno pochodzenia polskiego, norweskiego, jak i innej narodowości. Prace w języku polskim, angielskim lub norweskim w formie pisemnej oraz zdjęć lub/i krótkiego materiału filmowego można składać drogą pocztową na adres Ambasady RP w Oslo (Olav Kyrres plass 1, 0273 Oslo) dołączając dodatkową zaklejoną kopertę z dopiskiem „Konkurs pt. „Ślady polskości w Oslo” lub drogą elektroniczną na adres oslo.info@msz.gov.pl wskazując w tytule emaila „Konkurs pt. „Ślady polskości w Oslo”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie prac do dnia 28.02.2021 r.

Wyłonione przez Ambasadę Komisje Konkursowe dokonają wyboru 3 najlepszych prac w dwóch kategoriach językowych: po polsku i po angielsku/norwesku oraz w trzech kategoriach wiekowych: dzieci: do lat 10, starsza młodzież szkolna – 10-18 lat, osoby dorosłe – powyżej 18 roku życia. Przewidziane jest również wręczenie dodatkowej nagrody specjalnej za najciekawszy, najbardziej oryginalny/nieznany dotychczas ślad polski w Oslo. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Wśród sponsorów - PLL LOT oraz Novotel Airport Warszawa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału!

Grzegorz Szopiński
I Radca
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Norwegii
Olav Kyrres plass 1
0244 Oslo, Norwegia

Telefon: +47 24110860
BB +47 48404469

www.oslo.msz.gov.pl
www.gov.pl/dyplomacja