UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I

UROCZYSTE
PASOWANIE NA UCZNIA KLASY I

Dnia 3 i 5 listopada 2020 roku przyjęliśmy uroczyście uczniów klasy Ia i Ib do grona społeczności uczniowskiej Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo.
Uroczystość Pasowania na ucznia odbywała się w pięknie udekorowanej klasie.
Po zaprezentowaniu przez uczniów wzruszającej części artystycznej przygotowanej przez wychowawcę klas pierwszych P. Iwonę Prokop, pasowania na ucznia klasy pierwszej dokonała Kierownik Szkoły – P. Katarzyna Słabowska–Wachowiak.
Pierwszoklasiści otrzymali prezenty zakupione przez rodziców.
Nasza szkolna uroczystość odbywała się po raz pierwszy bez udziału gości i rodziców.
Uczniom klasy pierwszej, którzy zaczynają swoją szkolną przygodę, składamy serdecznie życzenia, aby każdy dzień spędzony w szkolnych ławkach oraz na szkolnych korytarzach był radosny, a nauka była przyjemnością.
Życzymy Wam dużo siły i wytrwałości w dążeniu do wiedzy oraz osiągnięcia bardzo dobrych i dobrych wyników w nauce.