Komunikat Kierownika Szkoły do Rodziców z dnia 3.stycznia o odwołaniu zajęć w Szkole Polskiej im.Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo

Komunikat Kierownika Szkoły do Rodziców z dnia 3.stycznia o odwołaniu zajęć w Szkole Polskiej im.Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo