Polonijny Dzien Dwujęzyczności

Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Oslo obchodzi Polonijny Dzien Dwujęzyczności.

Polonijny Dzień Dwujęzyczności, czyli Polish Billingual Day obchodzony jest w każdy trzeci weekend października. W tym roku celebrowany będzie 15-16 października. Pomysłodawcą Polonijnego Dnia Dwujęzyczności jest nowojorska Fundacja Dobra Polska Szkola oraz jej polski partner Fundacja Edukacja dla Demokracji. Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 r oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych w 2015 roku.

Drodzy Rodzice! 

Zapraszamy na webinar

Technologie Informacyjno–Komunikacyjne (TIK) jako narzędzie pracy nauczyciela polonijnego

Jak z rozwagą włączać nowe technologie do procesu uczenia się – nauczania w polonijnej szkole, prezentacja wybranych, lubianych przez nauczycieli programów i aplikacji do wykorzystania na lekcjach i poza szkołą, w jakich konkretnych sytuacjach edukacyjnych możemy po nie sięgać, a także ciekawe polskie strony/serwisy edukacyjne, zawierające treści i ćwiczenia pozwalające rozwijać uczniowskie kompetencje językowe i wiedzę o Polsce poprzez grę, zabawę, wirtualne spacery i inne aktywne formy działania.

Webinar odbędzie się w niedzielę, 9 października, o godz. 19.00 CEST, a poprowadzi go Magdalena Bogusławska.

Rejestracja na webinar odbywa się poprzez wysłanie e-maila z tematem “Webinar” oraz swojego imienia i nazwiska na adres redakcja@dobrapolskaszkola.com

Magdalena Bogusławska – z wykształcenia filolog, dyrektor Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych WSiP. W latach 2008–2012 pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Wcześniej związana ze środowiskiem szkół niepublicznych. Od lat zajmuje się m.in. działalnością edukatorską związaną z wdrażaniem zmiany w szkole. Obszarami jej szczególnych zainteresowań są: problematyka motywacji i kształtowania uczniowskiej aktywności, wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, zagadnienia przywództwa oraz edukacja wielokulturowa. Autorka publikacji dotyczących edukacji.

Webinar został przygotowany w ramach Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, i zlecony przez Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2016 roku.