VIII edycja Konkursu „Być Polakiem”


Frankfurt/M  10.11.2016 r.

Szkolne Punkty Konsultacyjne
przy Ambasadach  RP 

Szanowni Państwo,

W lipcu bieżącego roku uroczystą Galą na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności władz państwowych, jurorów konkursu i laureatów z rodzicamizakończyliśmy VII edycję konkursu "Być Polakiem". Młodzi uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca w swoich kategoriach, poza obecnością na Zamku, co samo w sobie jest wielkim wyróżnieniem, otrzymali flagę Polski, symbol narodowy, oraz uczestniczyli w krajoznawczej wędrówce po Polsce. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była 1050 rocznicy Chrztu Polski i zaowocowała bardzo ciekawymi i dojrzałymi pracami.

Inicjatorką i pomysłodawczynią Konkursu "Być Polakiem", jest pani poseł Joanna Fabiasiak.

W imieniu p. poseł Joanny Fabisiak i jurorów, zwracam się do Pani Państwa z gorącą prośbą o rozpropagowanie  konkursu, który skierowany jest do do młodych Polaków na całym świecie, a który promuje polskość i pochyla się nad problematyką związaną z pytaniami: co to znaczy być Polakiem, żyjąc poza granicami Kraju? Jakie się wiążą z tym obowiązki, jakie radości, jakie korzyści, jakie problemy?

We wrześniu w Polskiej Szkole im. Jana III Sobieskiego w Wiedniu miała miejsce inauguracja VIII edycji  KonkursuByć Polakiem ”. Poświęcamy ją w całości refleksji nad Polonią, Polakami, emigracją.

Wdzięczni będziemy Panu za propagowanie konkursu,również wśród organizacji polonijnych za pomocą załączonego komunikatu o rozpoczęciu VIII edycji Konkursu oraz plakatu ,linku (filmik) promującego VIII edycję Konkursu i  zdjęć z otwarcia kolejnej edycji 

Pozostając z wyrazami szacunku
Halina Koblenzer
rzecznik prasowy Konkursu 


„Polsko, Ojczyzno moja, Ty jesteś jak rzeka,
która toczy swe wody od źródeł z daleka..”
fragment wiersza - Misha Gliwny z Kanady

 VIII edycja Konkursu „Być Polakiem”

 

 

W dniu 30.09.2016 r. w Wiedniu odbyła się uroczysta inauguracja  VIII edycji Konkursu „Być Polakiem”.
Gospodarzami inauguracji byli: pani Hanna Kaczmarczyk, kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Jana III Sobieskiego, Ambasada RP w Wiedniu oraz Forum Polonii w Austrii.

W uroczystości udział wzięli: p. poseł Joanna Fabisiak, pomysłodawczyni konkursu, Ambasador RP w Austrii p. Artur Lorkowski, wiceprezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” p. Krzysztof Łachmański, prezes Forum Polonii w Austrii p. Teresa Kopeć oraz członkowie jury konkursu: ks. Bogusław Jankowski, Jagoda Kaczorowska, Halina Koblenzer, Bożena Laskiewicz, Beata Mondovics, Aleksandra Podhorodecka, Elena Rogaczykowa, Mariola Sabadasz, Danuta Stryjak, Roman Śmigielski, Tuliola Tybulewicz, Urszula Wanecki.

Goście zwiedzili szkołę, podziwiali prace plastyczne uczniów, kroniki szkoły, zdjęcia, obejrzeli interesujący program poetycko-muzyczny przygotowany przez uczniów. Na zakończenie uroczystości pani poseł Joanna Fabisiak ogłosiła VIII edycję Konkursu „Być Polakiem” za otwartą.

W krótkich słowach zachęciła do udziału we wspólnej przygodzie, jaką jest Konkurs, do poznawania polskiej kultury, języka, geografii, historii i tradycji, do snucia rodzinnych wspomnień i marzeń o przyszłości Polski.

VIII edycja konkursu  poświęcona jest emigracji, Polakom i Polonii. 

Tematy:

  • Grupa 6-9  lat  - Legenda polska - prace plastyczne,
  • Grupa 10-13 lat - Ciekawe i ważne historie, przygody  mojej rodziny na emigracji - prace literackie,
  • Grupa 14-16 lat - Budujemy Muzeum Polskie w kraju Twego zamieszkania. Jesteś kustoszem jednej z sal, jak ją urządzisz? - prace     literackie,
  • Grupa 17-22 lata - „Marsz, marsz Polonia, Nasz dzielny narodzie.” - osobista interpretacja dwuwiersza - prace literackie,
  • Grupa 12-22 lata - Polonia dla Europy i świata - prace multimedialne.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2017 r.
Regulamin konkursu i inne informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej: http://swiatnatak.pl/byc-polakiem/