Obchody Święta Niepodległości w Szkolny Punkcie Konsultacyjnym przy Ambasadzie RP w Oslo - 2016