Pasowanie na ucznia klasy 1 Szk. Punktu Konsultacyjnego przy Amb. RP w Oslo