Orły

Fundacja Edukacji Polonijnen informuje o konkursie recytatorskim dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego pt. "Orły języka polskiego".

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie dzieci w wieku od 5 do 15 lat. By zgłosić się do konkursu wystarczy nagrać maksymalnie 1,5 minutowy filmik przedstawiający recytację wybranego fragmentu polskiego wiersza lub powieści. Nagranie należy przesłać na adres: sekretariat@polonia.edu.pl, z dopiskiem „Konkurs”.