Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:
Środa: 16:50-18:30
Czwartek: 17:40-18:30

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

I. Praca pedagogiczna z czytelnikiem

1. Udostępnianie zbiorów:

 • aktualizacja kartotek czytelniczych
 • wypożyczanie zbiorów i podręczników
 • pomoc w wyborach czytelniczych
 • prowadzenie statystyki czytelniczej

2. Rozwijanie kultury czytelniczej:

 • organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek

3.Organizacja konkursów szkolnych promujących książkę i czytelnictwo.

II. Współpraca ze środowiskiem szkolnym

 • udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom
 • współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych
 • współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich potrzeb czytelniczych.

III. Prace organizacyjno-techniczne

1. Planowanie i sprawozdawczość

 • opracowanie rocznego planu pracy
 • prowadzenie dokumentacji
 • digitalizacja danych
 • opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków

2. Gromadzenie, selekcja i konserwacja zbiorów.

ZałącznikWielkość
PDF icon Lektury - 2017:2018.pdf194.69 KB