Biblioteka szkolna

Godziny pracy  biblioteki szkolnej
w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Poniedziałek 16.00-19.00
Wtorek          15.30-19.00
Czwartek       16.00-17.30

Plan pracy biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

 1. Praca pedagogiczna z czytelnikiem
 • aktualizacja kartotek czytelniczych
 • wypożyczanie zbiorów i podręczników
 • pomoc w wyborach czytelniczych
 • prowadzenie statystyki czytelniczej
 1. Rozwijanie kultury czytelniczej:
 • organizacja zajęć i lekcji bibliotecznych
 • prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek
 1. Organizacja konkursów szkolnych promujących książkę i czytelnictwo.
 2. Współpraca ze środowiskiem szkolnym
 • udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom
 • współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych
 • współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich potrzeb czytelniczych.

III. Prace organizacyjno-techniczne

 1. Planowanie i sprawozdawczość
 • opracowanie rocznego planu pracy
 • prowadzenie dokumentacji
 • digitalizacja danych
 • opracowanie sprawozdania z pracy biblioteki
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych i rejestru ubytków
 1. Gromadzenie, selekcja i konserwacja zbiorów.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Lektury - 2017:2018.pdf194.69 KB