KAMPANIA PATRON SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY AMBASADZIE RP W OSLO

DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE !

Uchwałą Rady Pedagogicznej SPK przy Ambasadzie RP w Oslo  z dnia 23.01 2018 r. oraz  przy jednogłośnej akceptacji Rodziców w czasie spotkania Kierownika SPK  z Zarządem Rady Rodziców SPK  dnia 25.01 na Patrona Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Oslo wybrani zostali Bohaterowie Narwiku.

Kampania Patron szkoły oraz proponowane imię przyjęte zostało z wielkim zrozumieniem i gorącym poparciem w Wydziale Konsularnym oraz w Ambasadzie RP w Oslo.

Dowodem na to jest przygotowanie przez Ambasadę RP w Oslo pisma popierającego skierowanego do Ministra Edukacji Narodowej oraz  Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Zadaniem naszej szkoły jako "ambasadora polskości" w Norwegii jest uświadamianie i umacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

Nadając Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Oslo imię Bohaterów Narwiku pragniemy złożyć hołd bohaterskim polskim żołnierzom, którzy walczyli o Narwik w 1940 roku i dzięki swojej niezłomnej odwadze przyczynili się do dużej wygranej, która przeszła do historii II wojny światowej oraz historii polskiego wojska.

Dnia 29. stycznia rozpoczynamy w naszej szkole Kampanię Patron szkoły, której celem jest popularyzacja Bohaterów Narwiku.

Od 29. stycznia do 12 lutego odbywać się będą  lekcje w każdej klasie mające na celu przybliżenie Bohaterskich Polaków biorących udział w bitwie o Narwik.

Od 29 stycznia rozpoczynamy również Konkurs na Logo szkoły.

Regulamin konkursu

W logo powinna się znaleźć:

  • pełna nazwa
    Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Bohaterów Narwiku  przy Ambasadzie RP w Oslo
  • kształt logo dowolny,
  • symbolika narodowa (do wyboru godło, polskie barwy narodowe, barwy norweskie),
  • symboliczne odniesienie do bitwy o Narwik (np. szkic polskiego żołnierza walczącego o Narwik)
  • kolorystyka dowolna

Logo najlepiej wykonać komputerowo.

Można też w formie plakatu, rysunku.

Wykonane prace przynieść do Kierownika SPK w Oslo albo przesłać na adres : oslo@orpeg.pl

Kierownik
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
przy Ambasadzie RP w Oslo
mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak