Grono pedagogiczne

 

ROK SZKOLNY 2021/2022

Kierownik Szkoły mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak
Referent Szkoły mgr Iwona Zofia Prokop
Wychowawca klasy 1 a, 1 b mgr Kamila Alcazar-Kamieniec
Wychowawca klasy 4 a, 5 b, 6 a, 6 b
Nauczyciel języka polskiego i Wiedzy o Polsce
mgr Żaneta Łukasik
Wychowawca klasy 2 b, 3 b
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawca klasy 4 b
Nauczyciel języka polskiego i Wiedzy o Polsce
mgr Danuta Monika Sierakowski
Wychowawca klasy 2 a, 3 a
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Iwona Zofia Prokop
Wychowawca klasy 7 b, 8 a, 1 LO, 2 LO, 3 LO
Nauczyciel języka polskiego
mgr Magdalena Maria Kulig
Wychowawca klasy 5 a, 8 b
Nauczyciel języka polskiego
mgr Olimpia Marta Perwejnis
Nauczyciel Wiedzy o Polsce
klasa 5 a, 7 a, 7 b, 8 b, 1 LO, 2 LO, 3 LO 
mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak
Nauczyciel bibliotekarz mgr Danuta Sierakowski
Nauczyciel bibliotekarz mgr Żaneta Łukasik