Nabór na stanowisko nauczyciela


Kierownik Szkoły Polskiej im. Bohaterów przy Ambasadzie RP w Oslo ogłasza nabór na stanowisko:

  • Nauczyciela języka polskiego
  • Nauczyciela  Wiedzy o Polsce
  • Nauczyciela bibliotekarza

Data rozpoczęcia pracy 4 stycznia 2022 r.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 18 12 2021 r. do godziny 20.00 na adres: oslo@orpeg.pl

Proszę o zapoznanie się z informacjami w załącznikach.

Do pobrania