Rekrutacja na stanowisko nauczyciela

Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO ogłasza nabór na staanowisko:

  • nauczyciela języka polskiego
  • nauczyciela bibliotekarza
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
  • nauczyciela wiedzy o Polsce

w załączeniu ogłoszenia i regulamin

Do pobrania