Rada Pedagogiczna

mgr Iwona Prokop 

dyrektor szkoły 

mgr Ewa Matusik 

referent szkoły 

mgr Adrianna Jerzyk 

nauczyciel bibliotekarz 

mgr Iwona Prokop 

wychowawca i nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej klasa 1a, 3a
 

mgr Danuta Sierakowski 

wychowawca i nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej klasa 1b, 3b 

mgr Olimpia Perwejnis 

wychowawca i nauczyciel języka polskiego
klasa 4b, 6 

mgr Ewa Matusik 

wychowawca klasa 5b, 7, 8
nauczyciel języka polskiego klasa 4a, 5a
5b, 7, 8, 1, 3 i 4 LO,
nauczyciel Wiedzy o Polsce klasa 5b 

mgr Urszula Wojtuszko 

wychowawca i nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej klasa 2a, 2b 

mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak 

wychowawca klasa 4 a, 5a, 1,3 i 4 LO
i nauczyciel Wiedzy o Polsce
klasa 4a, 4b, 5a, 6, 3 1 LO, 3 LO i 4 LO