KONKURS “POLONIJNY RODZIC NA 6” – ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Zapraszamy szkoły polonijne do udziału w kolejnej edycji konkursu “Polonijny Rodzic na 6”.
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą objął konkurs patronatem honorowym
Tytuł “Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół
polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy
między nauczycielami, rodzicami, uczniami, środowiskiem, w jakim działa szkoła.

Konkurs “Polonijny Rodzic na 6” ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły
polonijnej oraz podkreślenie, jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na
rzecz szkoły. Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i
pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Strona internetowa Organizatora:

Konkurs