Kadra Pedagogiczna 2023/24 r.

Kadra Pedagogiczna 2023/24 r.

 

Dyrektor: mgr Iwona Prokop

Wicedyrektor: mgr Danuta Monika Sierakowski

Referent: mgr Ewa Matusik

Nauczyciel bibliotekarz: mgr Alicja Dudzik

 

Wychowawcy klas:

Oddział dziecięcy- mgr Iwona Prokop

Klasa 1a– mgr Iwona Prokop

Klasa 1b– mgr Danuta Monika Sierakowski

Klasa 2a– mgr Iwona Prokop

Klasa 2b– mgr Danuta Monika Sierakowski

Klasa 3a- mgr Ewa Matusik

Klasa 3b- mgr Ewa Matusik

Klasa 4a- mgr Magdalena Kulig

Klasa 4b- mgr Ewa Matusik

Klasa 5- mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak

Klasa 6 a– mgr Magdalena Kulig

Klasa 6b- mgr Olimpia Marta Perwejnis

Klasa 7- mgr Olimpia Marta Perwejnis

Klasa 8- mgr Magdalena Kulig

Klasa 1LO– mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak

Klasa 2i4 LO- mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak

 

Nauczyciele j.polski:

mgr. Olimpia Marta Perwejnis;

Klasa: 6b, 7 mgr Ewa Matusik;

Klasa: 4b

mgr Magdalena Kulig;

Klasa: 4a, 5, 6a, 8, 1LO, 2i4LO

 

Nauczyciele WoP:

mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak;

Klasa: 4a, 5, 6a, 6b, 7, 8, 1LO, 2i4LO

mgr Ewa Matusik:

Klasa 4b

 

Pomoc w oddziale dziecięcym:

mgr Ewa Matusik

 

Adresy e-mail:

Dyrektor

oslo@orpeg.pl

Wicedyrektor 

danuta.sierakowski@orpeg.pl

Referent

referent.oslo@orpeg.pl

Biblioteka

biblioteka.oslo@orpeg.pl

Iwona Prokop

iwona.prokop@orpeg.pl

Danuta Monika Sierakowski

danuta.sierakowski@orpeg.pl

Ewa Matusik

ewa.matusik@orpeg.pl

Katarzyna Słabowska-Wachowiak

katarzyna.slabowska-wachowiak@orpeg.pl

Olimpia Marta Perwejnis

olimpia.perwejnis@orpeg.pl

Magdalena Kulig

magdalena.kulig@orpeg.pl