„Polska moja ojczyzna” – wiedza o Polsce w klasie 5-tej

Dnia 3 kwietnia odbyły się lekcje Wiedzy o Polsce w klasie 5, a tematem lekcji była POLSKA -MOJA OJCZYZNA. Nauczyciel przedstawił uczniom podstawowe informacje o Polsce oraz krajach sąsiadujących z Polską. Przypomniane zostały polskie symbole narodowe, znaczenie flagi, godła, hymnu oraz barw narodowych, Podczas lekcji uczniowie przypomnieli sobie legendę związaną z powstaniem Państwa Polskiego oraz powstaniem Godła Polski. W trakcie lekcji uczniowie mogli usłyszeć fragmenty polskiego hymnu narodowego, a nauczyciel przypomniał uczniom jak ważne jest przyjęcie właściwej postawy podczas śpiewania i słuchania hymnu Polski. Zadaniem domowym dla uczniów było opisanie regionu geograficznego w Polsce, z którego pochodzi najbliższa rodzina oraz przygotowanie plakatu, w którym uczniowie opiszą największe miasto w rodzinnym regionie, herb miasta, legendę o powstaniu miasta, zabytki historyczne, muzea, potrawy regionalne, stroje regionalne i gwarę.

Opracowała: mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak
Nauczyciel Wiedzy o Polsce

Zadanie domowe z wiedzy o Polsce