Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Status prawny

  • Informacja o organie prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny:

 

  • Statut:

 

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. z 2019 r., poz. 1652 z późn. zm.):

 

 

 

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: