Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Struktura organizacyjna

Liczba oddziałów: 

Godziny pracy szkoły: 

Organy działające w szkole:

 • Rada rodziców

1. Przewodnicząca: Joanna Izdebska
2. Zastępca przewodniczącej: Alina Sierant
3. Skarbnik: Magda Makulus-Grabska
4. Protokolant: Krzysztof Jankowski/Anna Kabiczke

Dyrektor szkoły:

Dyrektor Szkoły pracuje w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 15:00-16:00.  W celu umówienia się na spotkanie, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Skład rady pedagogicznej oraz pracownicy administracji i obsługi:

 • Dyrektor: mgr Iwona Prokop
 • Wicedyrektor: mgr Danuta Monika Sierakowski
 • Referent: mgr Ewa Matusik
 • Nauczyciel bibliotekarz: mgr Alicja Dudzik
 • Wychowawcy klas:

Oddział dziecięcy- mgr Iwona Prokop

Klasa 1a– mgr Iwona Prokop

Klasa 1b– mgr Danuta Monika Sierakowski

Klasa 2a– mgr Iwona Prokop

Klasa 2b– mgr Danuta Monika Sierakowski

Klasa 3a- mgr Ewa Matusik

Klasa 3b- mgr Ewa Matusik

Klasa 4a- mgr Magdalena Kulig

Klasa 4b- mgr Ewa Matusik

Klasa 5- mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak

Klasa 6 a– mgr Magdalena Kulig

Klasa 6b- mgr Olimpia Marta Perwejnis

Klasa 7- mgr Olimpia Marta Perwejnis

Klasa 8- mgr Magdalena Kulig

Klasa 1LO– mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak

Klasa 2i4 LO- mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak

 • Nauczyciele j.polski:

mgr. Olimpia Marta Perwejnis;

Klasa: 6b, 7 mgr Ewa Matusik;

Klasa: 4b

mgr Magdalena Kulig;

Klasa: 4a, 5, 6a, 8, 1LO, 2i4LO

 • Nauczyciele WoP:

mgr Katarzyna Słabowska-Wachowiak;

Klasa: 4a, 5, 6a, 6b, 7, 8, 1LO, 2i4LO

mgr Ewa Matusik:

Klasa 4b

 • Pomoc w oddziale dziecięcym:

mgr Ewa Matusik

Adresy e-mail:

 • Dyrektor

oslo@orpeg.pl

 • Wicedyrektor 

danuta.sierakowski@orpeg.pl

 • Referent

referent.oslo@orpeg.pl

 • Biblioteka

biblioteka.oslo@orpeg.pl

 • Iwona Prokop

iwona.prokop@orpeg.pl

Danuta Monika Sierakowski

danuta.sierakowski@orpeg.pl

Ewa Matusik

ewa.matusik@orpeg.pl

Katarzyna Słabowska-Wachowiak

katarzyna.slabowska-wachowiak@orpeg.pl

Olimpia Marta Perwejnis

olimpia.perwejnis@orpeg.pl

Magdalena Kulig

magdalena.kulig@orpeg.pl

 

 

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: