Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Harcerstwo w Oslo

Zapraszamy na rozpoczęcie swojej przygody z harcerstwem!

Jesteśmy grupą dla polskich dzieci i młodzieży mieszkającej w Norwegii. Działamy w Oslo i jesteśmy członkami norweskiej organizacji skautowej KFUK-KFUM-speiderne, należącej do światowego ruchu skautowego. Jesteśmy organizacją otwartą i apolityczną.

Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.” Harcerstwo wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Propagujemy wartości patriotyczne, szczególnie poza granicami naszego państwa, jak również polską tradycje i kulturę. Z nami poznasz naturę i umiejętności radzenia sobie we wszelkich okolicznościach, dowiesz się co to braterstwo, przyjaźń i służba.

Bierzemy przykład z naszych przodków, autorytetów i staramy się postępować wg ich nauk. Mamy różne zainteresowania, ale to właśnie harcerstwo sprawia, że możemy się nimi dzielić i wzajemnie się od siebie uczyć.

Zbiórki są okazją do świetnej zabawy, poznania sztuki leśnego survivalu, kultury i historii Polski, w trochę inny sposób niż w szkole, jak również brania udziału w akcjach społecznych, grach terenowych i innych wyzwaniach. To wszystko daje nam szansę do poznania samego siebie, jak i siebie nawzajem – poprzez nawiązywanie nowych znajomości. Za to biwaki, wędrówki czy obozy to okazja do przeżycia niezapomnianych przygód!

Więcej informacji: https://phn.kmspeider.no/
Facebook: https://www.facebook.com/polskieharcerstwownorwegii/
Kontakt: hm. Marta Radwanska HR: me.radwanska@gmail.com