Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Stowarzyszenie

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie zostało założone przez rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Polskiej. Niewystarczające środki finansowe szkól polonijnych, a także pewne ograniczenia dotacji i pomocy państwa polskiego są sporym utrudnieniem w dobrej realizacji zadań i celów szkoły.

Jeśli chcemy, aby nasze dzieci:

  • mogły uczyć się w polskiej szkole,

  • miały kontakt z językiem polskim, kulturą i tradycją,

  • mogły rozwijać swoje zainteresowania i pasje,

  • korzystały z dobrze zorganizowanej bazy szkolnej,

musimy wziąć sprawy w swoje ręce! Nasza pomoc jest potrzebna, gdyż wspólnym działaniem możemy więcej. Nasze dzieci tego oczekują!

Dlatego właśnie powstało STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ POLSKIEJ SZKOŁY W NORWEGII.

Jakie są nasze cele:
Celem Stowarzyszenia jest finansowe i organizacyjne wspieranie szkoły.
Równie ważnym celem jest prowadzenie różnorodnych działań na rzecz integracji młodzieży polskiej ze środowiskiem norweskim.

Wsparcie finansowe:
Aby umożliwić realizację powyższych celów niezbędne są środki finansowe. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dotacji i darowizn. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone będą na realizację różnorodnych zadań edukacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych wspomagających kształcenie naszych dzieci.

Przyszłość i rozwój szkoły polskiej w Oslo zależy również od nas, od naszej pomocy i zaangażowania, dlatego serdecznie zachęcamy do współpracy i pomocy zarówno osoby fizyczne jak i prawne.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pani Katarzyna Okas

NUMER KONTA 1503 15 80231

Do pobrania