Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Oferty pracy

Dyrektor Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo, ogłasza nabór na stanowisko:

– nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i w oddziale dziecięcym 11/26 etatu
– nauczyciela języka polskiego w wymiarze 6/26
– nauczyciela Wiedzy o Polsce w wymiarze 6/26
– nauczyciela bibliotekarza w wymiarze 8/26
– pomoc w oddziale dziecięcym 5/26
– referent- 4/40

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem naboru na wolne stanowiska pracy, i przesyłanie dokumentów do 10 maja 2024 roku, do godziny 16:00.

Do pobrania