Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2023/24

 

1. Przewodnicząca: Joanna Izdebska
2. Zastępca przewodniczącej: Alina Sierant
3. Skarbnik: Magda Makulus-Grabska
4. Protokolant: Krzysztof Jankowski/Anna Kabiczke

Do pobrania