Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Rekrutacja


Szanowni Rodzice

Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo, ogłasza nabór uczniów na rok szkolny 2023/2024.

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/24. Proces rekrutacji potrwa do dnia 15.06.2023 roku. Ten sam termin obowiązuje rodziców, którzy chcą zapisać dziecko do innej klasy.

 

Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się dnia 01.08.2023 i potrwa do dnia 30.08.2023 roku.

Osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnieniem dokumentów, zeskanowanie (nie przyjmujemy zdjęć dokumentów) i przesłanie na adres: referent.oslo@orpeg.pl

 

                        Dyrektor Szkoły Polskiej

im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo

               mgr Iwona Prokop