Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Rekrutacja uczniów


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

dnia 8 kwietnia 2024roku rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025 do Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo.

Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Oddziale dziecięcym (3 do 6 lat), Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do pierwszej klasy od roku szkolnego 2024/2025, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r., przyjmowane są dzieci siedmioletnie. Dzieci sześcioletnie zapraszamy do oddziału dziecięcego dla sześciolatków prowadzonego przez naszą szkołę.

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji, wypełnieniem dokumentów, oraz przesłanie skanów na adres referent.oslo@orpeg.pl do dnia 15 czerwca 2024 roku.

Serdecznie zapraszamy!

Iwona Prokop

Dyrektor Szkoły Polskiej im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w Oslo

 

   

Do pobrania