Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Legitymacje

Szanowni Państwo,

z radością informuję, że legitymacje zamówione w tym roku szkolnym można odbierać od poniedziałku do czwartku w godzinach pracy szkoły. Do odbioru pozostaje także kilka legitymacji zamówionych w ubiegłym roku szkolnym. Do szkoły dotarły także nowe hologramy (ważne do 30.09.2024) i również można się po nie zgłaszać (hologramy zostają wydane na legitymacji szkolnej – naklejone przez osobę do tego upoważnioną, nie ma możliwości odebrania samej naklejki). Legitymacje uczniów klas 1-3 mogą być odbierane jedynie przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby upoważnione e-mailowo. Uczniowie klas 4-8 oraz liceum mogą samodzielnie odbierać dokumenty.

Łączę pozdrowienia

Ewa Matusik
Referent szkoł