Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Legitymacje

Szanowni Państwo,

Uczniowie naszej szkoły mają prawo do posiadania polskiej legitymacji szkolnej.

Nowe legitymacje szkolne można wyrobić bezpłatnie, natomiast w przypadku zniszczenia lub zgubienia dokumentu (e-legitymacji) i chęci wyrobienia nowego należy poinformować o tym fakcie referenta szkoły, złożyć podanie o wydanie duplikatu i uiścić należną opłatę.

Aby wyrobić nową legitymację szkolną, prosimy o przesłanie na adres e-mailowy referent.oslo@orpeg.pl:

– imienia i nazwiska ucznia/uczennicy

– zdjęcia legitymacyjnego ucznia/uczennicy (wymagania dotyczące zdjęcia zostały zamieszczone poniżej)

– numeru PESEL ucznia/uczennicy (w przypadku braku numeru PESEL można przesłać numer paszportu)

– daty urodzenia ucznia/uczennicy.

Zdjęcie do e-legitymacji musi spełniać następujące wymagania:

– Kolorowe zdjęcie bez nakrycia głowy

– Zdjęcie mysi być wykonane na jednolitym tle

– Rozdzielczość min. 300 dpi

– Wymiar: 19 x 26 mm (podczas kadrowania system narzuci taki format pliku) (w przeliczeniu na piksele wymiar nie mniejszy niż: 236 x 295 )

– Rozmiar maksymalny: 5 MB

– Rozmiar minimalny: 75 KB

WAŻNE: Rozporządzenie nie określa, jak powinno być wykonane zdjęcie, można więc przyjąć,
że akceptowalne jest zdjęcie legitymacyjne lub paszportowe.

WAŻNE: na potrzeby importu do systemu zalecamy wykonanie kompresji plików o dużych rozmiarach. Ich duży rozmiar może wpłynąć negatywnie na czas importu do systemu.

Wnioski o legitymacje przesyłać można do 18.03.2024.

O ważności legitymacji świadczyły będą naklejane hologramy z datą – legitymacja szkolna będzie zatem działała tak jak legitymacja studencka.