Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Plan lekcji

Plan lekcji 2022-2023

Poniedziałek

KLASA 3A KLASA 3B KLASA 7 KLASA 1 LO
16:00 – 16:45  j. polski j. polski WoP j. polski
16:45 – 16:50 przerwa przerwa przerwa przerwa
16:50 – 17:35 j. polski j. polski WoP j. polski
17:35 – 17:40 przerwa przerwa przerwa przerwa
17:40 – 18:25 j. polski j. polski j. polski WoP
18:25 – 18:30 przerwa przerwa przerwa przerwa
18:30 – 19:15 j. polski j. polski j. polski WoP

Referent szkoły
mgr Ewa Matusik
przyjmuje w szkole od 15.00- 16.00

Wtorek

KLASA 1A KLASA 1B KLASA 6 KLASA 4B KLASA 5B KLASA 2B
16:00 – 16:45 j. polski  j. polski WoP  j. polski WoP j. polski
16:45 – 16:50 przerwa przerwa przerwa przerwa przerwa przerwa
16:50 – 17:35 j. polski j. polski WoP  j. polski WoP j. polski
17:35 – 17:40 przerwa przerwa przerwa przerwa przerwa przerwa
17:40 – 18:25 j. polski j. polski  j. polski WoP j. polski j. polski
18:25 – 18:30 przerwa przerwa przerwa przerwa przerwa przerwa
18:30 – 19:15  j. polski j. polski  j. polski WoP j. polski j. polski

Referent szkoły
mgr Ewa Matusik
przyjmuje w szkole od 15.00- 16.00

Biblioteka szkolna
mgr Adrianna Jerzyk
16.30-19.15

Środa

KLASA 4A Klasa 8  
16:00 – 16:45 j. polski WoP
16:45 – 16:50 przerwa przerwa
16:50 – 17:35 j. polski WoP
17:35 – 17:40 przerwa przerwa
17:40 – 18:25 WoP j. polski
18:25 – 18:30 przerwa przerwa
18:30 – 19:15 WoP j. polski

Referent szkoły
mgr Ewa Matusik
przyjmuje w szkole od 15.00- 16.00

Biblioteka szkolna
mgr Adrianna Jerzyk
16.30-19.15  


Czwartek

KLASA 5A KLASA 3LO
KLASA 4LO
KLASA 2A
16:00 – 16:45 WoP j. polski j. polski
16:45 – 16:50 przerwa przerwa przerwa
16:50 – 17:35 WoP j. polski j. polski
17:35 – 17:40 przerwa przerwa przerwa
17:40 – 18:25 j. polski WoP j. polski
18:25 – 18:30 przerwa przerwa przerwa
18:30 – 19:15 j. polski WoP j. polski

 Referent szkoły
mgr Ewa Matusik
przyjmuje w szkole od 15.00- 16.00

Biblioteka szkolna
mgr Adrianna Jerzyk
16.30-19.00