Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO Szkoła Polska im. Bohaterów Narwiku przy Ambasadzie RP w OSLO

Plan lekcji

Plan lekcji na rok szkolny 2023-2024

 

Poniedziałek

 

PONIEDZIAŁEK
klasa/ godziny zajęć I a SP I b SP IV a SP IV b SP VIII SP Biblioteka
16.00 -16.45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język polski język polski Wiedza o Polsce 16:30-18:30
16.50 -17.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język polski język polski Wiedza o Polsce
17.40 -18.25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Wiedza o Polsce Wiedza o Polsce język polski
18.30 -19.15 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Wiedza o Polsce Wiedza o Polsce język polski

 

Wtorek

 

WTOREK
klasa/ godziny zajęć II a SP II b SP III b SP VI b SP VII SP Biblioteka
16.00 -16.45 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język polski Wiedza o Polsce 16:30-18:30
16.50 -17.35 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna język polski Wiedza o Polsce
17.40 -18.25 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Wiedza o Polsce język polski
18.25 -19.15 edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna edukacja wczesnoszkolna Wiedza o Polsce język polski

 

Środa

 

ŚRODA
klasa/ godziny zajęć Oddział dziecięcy V SP I LO Biblioteka
16.00 -16.45 16.00-19.00 Wiedza o Polsce język polski 16:30-18:30
16.50 -17.35 Wiedza o Polsce język polski
17.40 -18.25 język polski Wiedza o Polsce
18.25 -19.15 język polski Wiedza o Polsce

 

Czwartek

 

CZWARTEK
klasa/ godziny zajęć III a SP VI a SP II i IV LO Biblioteka
16.00 -16.45 edukacja wczesnoszkolna język polski Wiedza o Polsce 16:30-18:30
16.50 -17.35 edukacja wczesnoszkolna język polski Wiedza o Polsce
17.40 -18.25 edukacja wczesnoszkolna Wiedza o Polsce język polski
18.25 -19.15 edukacja wczesnoszkolna Wiedza o Polsce język polski

 

 

Referent szkoły
mgr Ewa Matusik
przyjmuje w szkole od 15.00- 16.00